Jegyzőkönyv

Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. május 09-i rendes üléséről.


Jelen vannak:Bécs Tiborné polgármester, Srágli Mónika, Gyenese Norbert képviselők, Fazekas István jegyző. Távol voltak: Lakatos Dezső és Id. Pulger István képviselők.

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert. A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre:

Napirendi pontok:

1./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

2./ Önkormányzat 2012. évi zárszámadása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

3./ Az Önkormányzat Szervezet és Működési Szabályzata

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

4./ Az Önkormányzat 2013. II. félévi munkaterve

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

5./ Egyéb ügyek

 

1./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné polgármester elmondta, hogy a teljesítésnek megfelelően az önkormányzat költségvetésében az előirányzatot módosítani szükséges.

Hozzászólás nem volt, szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 3 igen szavazattal / a következő rendeletet alkotta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 2/2013.(V. 24) önkormányzati rendelete

 

/ Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. Évi költségvetéséről szóló 4/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása a jegyzőkönyv melléklete.

 

/ 2./ Önkormányzat 2012. évi zárszámadása

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

Bécs Tiborné polgármester felkérte Fazekas István Jegyző Urat, hogy tájékoztassa a jelen lévő képviselőket a zárszámadásról.

Fazekas István: Azzal a lehetőséggel szeretnék élni, hogy későbbiekben, ha lesz kérdés, akkor írásban válaszolnék, mert nem akarok téves információt adni mindenki számára, és természetesen megválaszolatlan se maradjon a kérdés. Úgy ítélem meg, hogy takarékos gazdálkodás történt az elmúlt évben. A képviselő-testület azokkal az információkkal rendelkezett, amelyek a gazdálkodáshoz szükségesek voltak. Semmi beszámolási mulasztás nem történt az elmúlt időszakban. Különösen sajátos gazdálkodási év volt, egyrészt több rendszer jelentősen átalakult, a gazdálkodási feltételek lezárultak és egy új gazdálkodási formát kellett az önkormányzatnak is alkalmazni. Másrészt pedig a szervezeti változások is az elmúlt évben zajlottak le. Kustánszegen még annyival kibővült, hogy decemberben egy időközi választásra is sor került. Az önkormányzat 2012. év végén közel 5 millió Ft-tal zárta az évet.

Bécs Tiborné szavazásra tette fel az önkormányzat 2012. Évi zárszámadásának elfogadását.

A képviselőtestület egyhangúlag / 3 igen szavazattal / a következő rendeletet alkotta:

 

Kustánszeg Község Önkormányzata 3/2013. (V.24.) önkormányzati rendelete

/ Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelete a jegyzőkönyv melléklete./

 

3./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Előadó: Bécs Tiborné

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Bécs Tiborné polgármester felkérte Fazekas István Jegyző Urat, hogy tájékoztassa a képviselőket.

Fazekas István: A Szervezet és Működési Szabályzat a közös munka eredménye. Február hónapban hozott a képviselő testület egy olyan határozatot, hogy a Szervezet és Működési Szabályzatát készítsük elő az Önkormányzatnak, amelyhez kérjük a lakosság véleményét. Ezzel kapcsolatban egy észrevétel érkezett. Kivettük az előző SZMSZ-ből olyan dolgokat, amelyek vitára adhatnak okot. Ezért egy olyan követhető szabályzatot készítettünk el, ami a működést elősegíti.

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 3 igen szavazattal / a következő rendeletet alkotta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 4/2013. (V.24.) önkormányzati rendelete

/Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzata a jegyzőkönyv melléklete./

3./ Az Önkormányzat 2013. II. félévi munkaterve

Előadó: Bécs Tiborné

/Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Fazekas István tájékoztatta a jelenlévő képviselő-testületi tagokat az Önkormányzat 2013. II. félévi munkatervéről.

Bécs Tiborné polgármester kérte, hogy az előterjesztésnek megfelelően a munkatervet fogadják el.

Szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 3 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 19/2013.(V.09.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzata az önkormányzat 2013. II. félévi munkatervét elfogadja.

 

5./ Egyéb ügyek

a./ Az önkormányzat vagyon gazdálkodási terve

Előadó: Bécs Tiborné polgármester

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Fazekas István jegyző ismertette a tervet, javasolta, hogy az előterjesztésnek megfelelően az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét fogadják el.

Hozzászólás nem volt, szavazásra került sor, amelynek eredményeként a képviselőtestület egyhangúlag / 3 igen szavazattal / a következő határozatot hozta:

Kustánszeg Község Önkormányzata 20/2013.(V. 09.) számú határozata

Kustánszeg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Kustánszeg Község Önkormányzatának Vagyongazdálkodási tervét elfogadja.

b./

Bécs Tiborné polgármester az aktuális feladatokról tájékoztatta a képviselőtestületet:

2013.május 24-én este 6 órakor tartjuk az Idősek napját, amelyre árajánlatokat kértünk éttermektől. A meghívókat jövő héten küldjük ki a 60 év felettieknek.

2013. május 25-én Zalaegerszegen a Falumúzeumban lesz a Göcsej Randevú, ahova mi is jelentkeztünk. Meg kell beszélnünk, hogy mit vigyünk magunkkal.

Több napirend és hozzászólás nem volt Bécs Tiborné polgármester az ülést ….. órakor bezárta.

 

 

……………… ……………..
Bécs Tiborné Fazekas István
Polgármester Jegyző