Jegyzőkönyv


Készült Kustánszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. április 11-i rendkívüli üléséről.


Jelen vannak: Bécs Tiborné polgármester, Srágli Mónika, Gyenese Norbert, Lakatos Dezső képviselők, Fazekas István jegyző, Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezető.

Távol volt: Id. Pulger István képviselő.

Bécs Tiborné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, jegyzőkönyv-vezetőnek javasolta Gyenese Esztert.

A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ezután javaslatot tett a napirendre:

Napirendi pontok:

1./ Döntés pályázati eljárás indításáról

Előadó: Bécs Tiborné

2./ Egyéb ügyek

Előadó: Bécs Tiborné

1. Döntés pályázati eljárás indításáról


Előadó: Bécs Tiborné

/ Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete./

Bécs Tiborné elmondta, hogy az IKSZT pályázatról van szó, amely 2009. évben lett beadva. 2011-ben fellebbezve lett. 2012. augusztus 03-án megkaptuk a határozat, amelyben közölték, hogy megnyertük a pályázatot. Ismertette a megjelent képviselő-testületi tagokkal az IKSZT elrendezését. Üzlethelyiség civil szervezetek irodája, közösségi helyiség, internetszoba képzés és oktatás, rendezvényterem, iroda az IKSZT munkatársa számára, könyvtár és lakossági és vállalkozói információs szoba Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat pont, tároló és teakonyha, előtér, pelenkázó asztal, férfi vizesblokk, női vizesblokk, mozgáskorlátozott WC, kerékpár tároló, babakocsi tároló, mozgáskorlátozott felvonó. A pályázattal kapcsolatban dönteni kell, mert lejár a határidő. Azt tudni kell, hogy közbeszerzési köteles, melyek áprilisban elkell indítani. Jegyző Úrral megkerestük a Zalaber Vállalkozási Kft-t, hogy nézze meg a műszaki tervet, hogy az Önkormányzat belefér-e a pályázat keretébe. Megkerestünk több vállalkozót, akik elvállalják az építést, de a Cseke Kft. volt a legolcsóbb.

Bécs Tiborné megkéri Gombosné Bencze Ildikó pénzügyi csoportvezetőt, hogy tájékoztassa a jelenlévő képviselő-testületi tagokat a pénzügyi helyzetről.

Gombosné Bencze Ildikó elmondta, hogy az Önkormányzatnak önerővel, azaz 27%-os ÁFA-val kell rendelkeznie ahhoz, hogy a pályázatot meg tudja valósítani. A pályázathoz tartozik egy IKSZT munkatárs, akit majd napi 8 órába kell alkalmazni. Hitelt kellene felvenni, amit csak úgy adnak, hogy ha nem ÖNHIKI-s az Önkormányzat. Ez egy alap feltétele a pályázatnak. Ha a LEADER-pályázatból megjön a támogatás, akkor nullán lesz az Önkormányzat. Kockázat van benne, mindenki látta a költségvetést, amelyben nem tudom hol van 8 millió Ft pluszba. De a plusz adóbevételek esetleg, hogyha bejönnének akkor sikeres lenne.

Gyenese Norbert: Mennyi a kintlévőség?

Fazekas István: A mi meglátásunk szerint az éves gazdálkodásban ez nagyon szűkösen beépíthető lenne. Mérlegelni kellene, hogy feltudjuk-e ezt vállalni, vagy sem.

Gombosné Bencze Ildikó: Nyolc évig működtetni kell, mert ha felmerülne az, hogy a hetedik évben nem tudjuk működtetni az IKSZT-t, akkor visszakövetelheti az MVH az egész támogatást.

Fazekas István: Maga a mechanizmus működőképes, mert jártunk az OTP Bankban, abból a kiindulásból, hogy nagyon megszigorították az Önkormányzatoknak a pénzügyi hozzáférésének a lehetőségét. Ilyen tekintetben Kustánszeg azért annyira rossz helyzetben nincsen a megítélés alapján, de feltételek itt is vannak, amelyeknek megkell, hogy feleljünk. Talán ezeket tudjuk teljesíteni. Itt azt kell mérlegelni, hogy tudjuk-e vállalni azt, hogy az Önkormányzat ezen kívül máshova nem fordít pénzeszközt. Határidő nagyon szoros, a döntést nagyon nem halogathatjuk. Nagyon szigorú a feltétel, de nem teljesíthetetlen.

Gombosné Bencze Ildikó: A cím birtokosi iraton felvannak tüntetve feladatok, amelyeket felvállalt az Önkormányzat, tehát ez a működtetés azt is jelenti, hogy azokat a feladatokat felkell vállalni. Különböző rendezvényeket megfelelőképpen dokumentálni, vezetni és megszervezni. Ezt nagyon szigorúan nézet, ellenőrzik fényképpel, jelenléti ívvel, aláírásokkal.

Gyenese Norbert: Igen, nagyon sok a saját.

Bécs Tiborné: Még egy dolgot had kérdezzek meg. A Belügyminisztérium küldött egy levelet, amelynek a lényege az, hogy nem csak azokat segíti a Kormány, akiknek tavaly hitelintézetnél volt tartozásuk, hanem ebben az évben azokat fogja segíteni, akiknek nincs hitelük. 2013. április 30-ig közölni kell, hogy mi az, amit nem tudtunk megvalósítani pénzhiány miatt. Reméljük, hogy segíteni fognak. Ide az IKSZT-t, szennyvízberuházást, ívó víz javítást, csapadékvíz elvezetést gondoltuk.

Gombosné Bencze Ildikó: Ha lehetőség nyílna egy ilyen önerő pályázatra, az természetesen nagyon sokat jelentene. Nem kizárt, hogy támogatja az állam.

Srágli Mónika: Mennyi önerővel rendelkezik az Önkormányzat?

Gombosné Bencze Ildikó: Jelen pillanatban még nem folytak be az adóhátralékok. A költségvetésbe bele számoltam a tavalyi pénzmaradványt is. Így jött ki a 2,5 millió Ft-os hiány. Van mozgástere az Önkormányzatnak bérbe, mert a Kustánszegi Hivatal dolgozója átkerül a Teskándi Közös Önkormányzati Hivatalhoz. Az eredeti költségvetésben, az ő bére még szerepel, ami körülbelül 1,5 millió Ft-ot jelent. A költségvetésbe még betervezett adóhátralékok sem az összes adót jelentik, hanem kevesebbet.

Fazekas István: Az adózási morál nem a legjobb, de akkor is be kell szedni a pénzeket.

Gyenese Norbert: Mi van akkor, ha megszűnik egy cég?

Fazekas István: Amit meglehet fogni, azt próbáljuk vinni, de a vállalkozó sokszor meglépi azt, hogy úgy ellehetetleníti a céget, hogy nincs semmije.

Lakatos Dezső: Valójában azért nem valós az adó. Vannak olyan cégek, amelyeket már felszámoltak.

Fazekas István: Azokat már kivettük a rendszerből.

Bécs Tiborné: Március 25-én volt az MVH ellenőrzés, ami a Kultúrház felújításával kapcsolatos. Kettő ellenőr jött ki, a Jegyzőkönyvbe semmit nem írtak be nekünk, hogy valamit is kell pótolnunk. Egy probléma volt csak, mégpedig az, hogy a pályázat által alkalmazott4 órás részmunkaidős alkalmazottnak hátrányos helyzetűnek kellett lennie. Ebben a LEADER-esek segítettek. Hátrányos helyzetűekhez tartozik a pályakezdő is, szerencsére a részmunkaidős alkalmazott is pályakezdő, így ezzel nem volt gond. Reméljük, hogy egy hónapon belül küldik a pénzt.

Gyenese Norbert: Én személy szerint örülnék a felújításnak, de a legnagyobb probléma az önerő, amit sokallok.

Fazekas István: A pályázat megvalósítását úgy hajtanánk végre, hogy az idei évben lenne a felújítás, 2014-ben pedig az eszköz beszerzés. Így pénzügyileg is könnyebb helyzetben lennénk.

Gombosné Bencze Ildikó: Ha lezajlik a közbeszerzés, akkor idén nyáron meg kellene valósítani ezt a felújítást. Akkor az októberi elszámolásba be lehetne adni. A kifizetést mindenképpen úgy kell ütemezni, hogy szeptember 28-án fizetnénk ki, a vállalkozóval úgy kell megbeszélni. Az a jó, ha minél később hívjuk le a hitelt.

Srágli Mónika: Az összes hitel most mennyi lenne?

Gombosné Bencze Ildikó: Rövid lejáratú hitelt kettő részletben valósítanánk meg, akkor az a támogatási összeg. Ez attól függ, hogy a beszerzés alapján ezt valaki mennyiből valósítja meg. A beruházás 90%-át tudjuk hitelbe.

Lakatos Dezső: Szerintem a beruházással nem is lenne gond, de viszont a mostani gazdasági helyzetben egy ilyen, majdnem csőd közeli helyzetbe állítani a falut nem tudom javasolni. Ez azt jelentené, hogyha minden befolyik, ha minden összejön, akkor lesz arra esély, hogy ezt megtudjuk csinálni,de ez nem valószínű, hogy meg valósul A falunak az életét ez miatt nem szabadna megállítani.

Gyenese Norbert: Én azt hittem, hogy sokkal több pénze van a falunak.

Fazekas István: Kustánszeg még nincs olyan rossz helyzetbe a többi községhez képest. Ha a nyolc falut veszem szemügyre, akkor Teskánd után a második a rangsort illetően.

Gyenese Norbert: Ha ez nem valósul meg, akkor még milyen lehetőségek vannak?

Bécs Tiborné: Akkor 5 évig nem pályázhatunk ilyen jellegű MVH-s pályázatra.

Lakatos Dezső: Viszont, ha lenne pénzünk, akkor sok féle dolgot meglehetne valósítani.

Fazekas István: Egyrészről egy látványosabb dolog is lenne, másrészről pedig az épületre is biztos ráférne a felújítás. Minőségi változást jelentene.

Srágli Mónika: Ha bele vágunk a felújításba, akkor mi lesz a szokásos megszokott dolgokkal? Ide értem az Öregek napját, Falunapot.

Fazekas István: Öregek napját ugyan úgy meg kell tartani.

Bécs Tiborné: Meg lesznek tartva, csak szűkösebben.

Bécs Tiborné megköszönte Gombosné Bencze Ildikónak a tájékoztatást.

Bécs Tiborné döntésre kérte fel a képviselő-testület tagjait, akik a döntést a következő testületi ülésre elhalasztotta.

Pályázatról döntés nem született.

 

2./ Egyéb ügyek


Előadó: Bécs Tiborné

Cserta Néptáncegyüttes pénzbeli támogatása, melyről a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen) megszavazta.

Paraszai Kultúrház ablakainak és ajtójának a festésére 10.000,- Ft összegű támogatást kértek. A munkát társadalmi munkaként végzik el a falu lakosai.

Bécs Tiborné szavazásra kérte fel a képviselő-testület jelen lévő tagjait, akik egyhangúlag (4 igen) megszavazta a támogatást.

Pozsgai András a Kemping tulajdonosa megkeresett azzal a kéréssel, hogy a közmunkásokat el szeretné kérni 2013. április 14-re a Kempingbe dolgozni. Így a Falunapkor nem kell áramot fizetnünk neki. A közmunkásoknak április 15-én hétfőn nem kell jönniük dolgozni. Bécs Tiborné felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak. A képviselő-testület egyhangúlag (4 igen) megszavazta.

Kultúrház ünnepi átadása 2013. május 11-én lesz, melyre a falu lakosat is várjuk. Szavazásra került a sor, ahol a jelenlévő képviselő-testületi tagok egyhangúlag (4 igen) megszavazták az átadás időpontját.

Idén is megszervezzük az Öregek napját, amelynek időpontját 2013. május 24-re terveztük. Iskolások és óvodások műsorral készülnek majd.

Egyhangúlag (4igen) szavazattal a képviselő-testület tagjai megszavazták a rendezvény időpontját.

2013. május 01-től 2 fő új közmunkást kell felvennünk, akik augusztusig dolgoznak

Gyenese Norbert: Többen jelezték, hogy a Kossuth utcán kint állnak az autók az út szélén, nehezítve a közlekedést.

Fazekas István: Már szóltunk az gépjármű tulajdonosoknak.

Bécs Tiborné: A templom dombon a területeket rendbe kell tenni. Felkell szólítani a tulajdonosokat, hogy gondozzák a területeiket.

 

………………… …………………
Bécs Tiborné Fazekas István
Polgármester Jegyző