KUSTÁNSZEGI

KRÓNIKA 

VII. évfolyam 11. szám 2011. június

 

  

A Kustánszegi Önkormányzat Lapja

Hírek röviden

 

Májusi Krónikánk megjelenése óta az önkormányzat képviselő-testülete két alkalommal ülésezett.

Május 31-én első napirendként, ifj. Srágli József letette az előírt esküt, így ettől a naptól ő a tölti be a képviselői tisztséget.

Ugyanezen az ülésen a 2010. évi gyermekvédelmi beszámoló, az önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági programja került elfogadásra.

A június 20-i ülésre a képviselő-testület meghívta a sportegyesületet is, és jövőbeni elképzelésekről beszélgettek az egyesület tagjaival. Az önkormányzat szeretné, ha a labdarúgócsapat továbbra is indulna a Megyei III. bajnokságban, de nem az elmúlt idényben mutatott hozzáállással. A továbbiakban napirendre került a kultúrház melletti támfal felújítása, pályázati lehetőségek megbeszélése, SZMSZ felülvizsgálata.

Június 5-én vasárnap a Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeumban vett részt önkormányzatunk a III. Göcseji Randevú rendezvényen. Ennek keretében folyamatosan vetítettük a Duna Televízió által készített Ízőrzők című filmet. Emellett készítettünk egy bemutató asztalt, melyen kiadványok, képeslapok, pörkölttorta, méz, szárított gomba, lekvár stb. népszerűsítette a falunkat. Másik két asztal pedig étel-italtól roskadozott, mellyel az odalátogatókat kínáltuk. Sütöttünk palacsintát, krumpli prószát, pogácsát, gesztenyés kiflit, langalit, főztünk tejfölös répalevest, madártejet stb. Mindenkinek köszönjük a felajánlásokat és a segítséget.

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz „Parlagfűmentes település” címmel. Ennek keretében maximum 250.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk parlagfű irtására.

 

Öt éve alakult a Cserta Néptánc Együttes. Ebből az alkalomból gála műsort szerveztek a Becsvölgyei Faluházban. Gratulálunk az együttesnek, és további sikereket kívánunk!

 

Megindult az élet az Ifjúsági Szálláshelyen is, e héttől augusztus közepéig szinte minden nap foglalt. Reméljük, a csoportok jól érzik itt magukat és jövőre is idelátogatnak.

 

Önkormányzatunk hét teherautó mart aszfaltot kapott, melyből a következő utcák javítását végeztük el: Dessewffy, Jókai, Petőfi, Táncsics, Templom út végén lévő parkoló, Tó.

 

Sporthírek:

 

Kustánszegi Öregfiúk Labdarúgócsapat eredményei:

 

Kustánszeg – Páka                              3 : 1

Gutorfölde – Kustánszeg                     4 : 1

Kustánszeg – Zalacséb            3 : 2

Páka – Kustánszeg                              4 : 1

Botfa – Kustánszeg                             1 : 3

Zalaszentiván – Kustánszeg                  2 . 2

Katafa – Kustánszeg                           6 : 1

Kustánszeg – Misefa                           2 : 1

 

Közérdekű közlemények

Tisztelt Lakosság!

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az ingatlanok kaszálása, tisztán tartása, parlagfűmentesítése a tulajdonosok feladata kül- és belterületen egyaránt. Ha az ingatlan tulajdonosa az előírt kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértési eljárás keretében 50.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 

Papírgyűjtés!

 

A Szegi Suli Általános Iskola 2011. szeptemberében papírgyűjtést szervez, ezért kérik a lakosságot, hogy a feleslegessé vált újságot ne dobják el, hanem rakják össze és az iskolás gyerekek szeptemberben mindenkihez házhoz mennek érte. Akinek nincsen helye, ahol tárolja a papírt, az elhozhatja az önkormányzathoz, vagy elküldheti a falugondnoktól.

Köszönjük!

 

 

Áramszünet!

 

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. értesíti a lakosságot, hogy Kustánszegen 2011. július 13-án a villamos hálózaton korszerűsítést végez, ezért 7,30 órától 16,30 óráig áramszünet lesz.

 

Vadkárbejelentés!

 

Az Első Zalai Erdőbirtokossági Társulat értesíti a gazdákat, hogy a vadkárokkal kapcsolatos bejelentéseket a továbbiakban az alábbi címre szíveskedjenek megküldeni:

Első Zalai EBT. Kustánszeg, Tölgyfa út 0371/30. „Vadászház”. A bejelentéseket továbbra is az ismert nyomtatványon postázva, vagy személyesen kérjük. Nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, vagy a Vadászházban. Sürgős esetekben, munkaidőben az alábbi telefonszámokon adunk tájékoztatást:

06 30 269 36 39 Sümegi Kálmán és 06 30 979 0272  Vugrinecz Béla.

 

 

Tisztelt lakosság!

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy dr. Hansel Hedvig háziorvos 2011. 07. 11. napjától 2011. 07. 22. napjáig szabadságon lesz.

Az első rendelési nap: 2011. július 25. (hétfő)

 

Helyettesíti: dr. Literáti –Nagy Ferenc a Csonkahegyháti Orvosi Rendelőben.

Telefon: 92/363-008

Mobil: 06 30 979 27 38

 

Rendelési idő:

Hétfő:                         8,30 – 10,30

Kedd:                         10,00-12,00   és 14,30 – 15,30

Szerda: körút

Csütörtök:                 8,30 – 10,30

Péntek:                      8,30 – 12,30

Becsvölgyén is lesz rendelés: 07. 12-én és 19-én 8,00 – 9,00

 

 

Tisztelt Lakosság!

Önkormányzatunk a nagyon nehéz anyagi helyzete ellenére tervezi folytatni ebben az évben is a Kustánszegi Falunapok rendezvényt, s ehhez várunk Önöktől is jó ötleteket, javaslatokat, bármilyen segítséget, támogatást. Megkereshetnek személyesen és telefonon is.

Telefon: 563-010, mobil: 06 20 344 75 49

Bécs Tiborné polgármester

 

Értesítjük a Lakosságot, hogy Krónikánk következő száma augusztus elején jelenik meg.

 

Örökzöld slágerek – versekben

Nádas tavon…

Vége a tanévnek! Kezdődhet a nyaralás! Vannak, akik ilyenkor útnak indulnak világot látni, vagy csak egyszerűen kikapcsolódni, pihenni. Mások otthon maradnak, vagy az utazás kevésbé költséges formáját választják: kirándulnak, túráznak.

A mi szűkebb hazánk, a Göcsej igazán kitűnő lehetőségeket kínál az utóbbiakhoz, s gyönyörű dombjai, völgyei, erdői, patakjai vonzzák a természet kedvelőit. A mi kis falunk, Kustánszeg mindezeken kívül még egy vonzerővel rendelkezik: a tókával, amelynek gondozott partjain jól megférnek egymás mellett a horgászok és a strandolók. A gátról végignézve a szelíden fodrozódó égkék — vagy szürke – vízfelszínt, s a benne tükröződő part menti lombok zöldjét, hallgatva a nádas susogását, s az ott megbúvó békák és madarak koncertjét, gyönyörködve az illanó szitakötők szárnyának szivárványos csillogásában, az ember nyugalmat érez, és azt hogy jól esik egy kicsit tétlenül nézelődni.

Valami hasonló hangulatot élt át e havi versünk költője, Vajda János is, amikor a Nádas tavon című versét írta. Költőnk szinte évre egyidős volt Petőfivel, akit fiatalon példaképének tartott. Maga is végigküzdötte a szabadságharcot, amiért aztán le is fokozták honvéd hadnagyból közlegénnyé. Meghasonlott az egész világgal, s ez költeményeiből is kicsendül. Elszigeteltség, magány, kirekesztettség érzése süt verseiből.

Erdész fiaként nőtt fel a váli erdőben, amelyet gyakran megénekelt. Kedvelte a magányos pihenést, vadászgatást a Szabadka melletti palicsi tónál, ez a verse is ott készült.

Ha hangosan olvassuk sorait, megfog bennünket a különös versdallam, a különös, kevert – hangsúlyos és időmértékes – ritmus, amely a tűnődés benyomását, s valami monoton, andalító, hullámzó lebegés képzetét kelti.

A költő bevallja, hogy a táj elbűvölte őt, s a csónak lassú „lengése” pedig a lelkét is elringatja. Kiszakad a valóságból, s már úgy érzi, a valóság nincs is, csak „mese, csalódás, álom”.

Felocsúdva a vers elringató varázsából, mi is elgondolkodhatunk azon, hogy meddig is tart a valóság határa, hol kezdődik a képzelet, s mikor ér véget a múlt, mikor kezdődik a jövő. Be kell látnunk, hogy csak egy a biztos: a jelen, a MOST, az a pillanat, amit éppen élünk. Próbáljuk meg széppé tenni, s ne csak a magunk számára, örömére!

 

Vajda János: Nádas tavon

 

 

Fönn az égen ragyogó nap.

Csillanó tükrén a tónak,

Mint az árnyék, leng a csónak.

 

Mint az árnyék, olyan halkan,

Észrevétlen, mondhatatlan

Andalító hangulatban.

 

A vad alszik a berekben.

Fegyveremmel az ölemben

Ringatózom önfeledten.

 

Nézem ezt a szép világot.

Mennyi bűbáj, mily talányok!

Mind, amit körültem látok.

 

Nap alattam, nap fölöttem,

Aranyos, tüzes felhőben,

Lenn a fénylő víztükörben.

 

Itt az ég a földet éri.

Tán szerelme csókját kéri…

Minden oly csodás, tündéri.

 

Mi megyünk-e vagy a felhő,

Vagy a lenge déli szellő,

A szelíden rám lehellő?

 

Gondolatom messze téved

Kék ürén a semmiségnek.

Földi élet, hol a réved?

 

Szélei nádligeteknek

Tünedeznek, megjelennek.

Képe a forgó jelennek…

 

Most a nap megáll az égen,

Dicsőség fényözönében,

Csöndessége fönségében.

 

S minden olyan mozdulatlan…

Mult, jövendő tán együtt van

Ebben az egy pillanatban?

 

A levegő meg se lebben,

Minden alszik… és a lelkem

Ring egy méla sejtelemben:

 

Hátha minden e világon,

Földi életem, halálom

Csak mese, csalódás, álom?

 

 

Összeállította: Török Virág

A Szegi Suli hírei

Szegi Suli hírei június

 

Író-olvasó találkozó

Június 1-jén, szerdán délelőtt az Ünnepi könyvhét keretében vendégünk volt Fecske Csaba költő. Gyermekeknek írt verseiről – a becsvölgyei iskolában – az alsó és a felső tagozatosoknak mesélt.

 

Mozi

            Június 1-je fantasztikus lehetőség elé néző nap volt.

            12: 30-kor színjátszó csoportunk elindult egy autóbusszal Zalaegerszegre. Elmentünk moziba a színjátszó fesztivál nehézségei után. Ezüst fokozatot értünk el, ami 2. helyezést jelent. Nagyon izgultunk, amikor elkezdődött a film a sok reklámot követően. A Karib-tenger kalózai 3-at néztük meg 3D-ben. Érdekes és egyszerre félelmetes is volt. Nekem a szirének tetszettek a legjobban, mert kinézetük csodaszép volt.

Remélem, máskor is sor kerül ilyen érdekes és fantasztikus élményre.                                                                                                                                                                        Gyenese Dorina (5. oszt.)

                                                                                                                              

Rajzverseny

A Göcseji Randevú keretében június 4-én került sor az „Értékeink gyermekszemmel” rajzverseny eredményhirdetésére. Kiemelték Táncos Kristóf (5. oszt.) nagy tölgyfáról készített rajzát. Kustán Anna (7. oszt.) a szakmai zsűri díját, Palkovics Melinda (7. oszt.) pedig a közönség-díjat kapta. Minden résztvevő (15 tanuló) oklevelet, az iskola rajzeszközöket nyert.

 

Nyaralás a Balatonon

            Június 6-án, hétfőn reggel mi, az iskola tanulói külön busszal a Balatonra, Fonyódra indultunk.

            Ahogy odaértünk, mindenki rögtön fürödni akart. A kipakolás után erre is sor került. A fürdőzés után vacsorázni indultunk. Később letusoltunk, még pár órát beszélgettünk és lefeküdtünk. Másnap délután dottóval a hajóállomásra utaztunk, majd egy 600 fős katamaránnal hajóztunk Badacsonyig és vissza. Ezután ismét fürödtünk a Balatonban. Este pedig az osztállyal pizzázni mentünk. A harmadik nap délutánján városnéző dottózásra indultunk. Késő délután érkeztünk haza.

            Nagyon jól éreztük magunkat. Remélem, még többször megyünk

ilyen jó kirándulásra.   

Vugrinecz Réka (5. oszt.)       

                                                                                 

  

 

Ballagás, tanévzáró

8. osztályos diákjaink Suli bulival, szerenáddal és bolond ballagással búcsúztak el diáktársaiktól, tanáraiktól és a falvak intézményeinek dolgozóitól.

A tanulók az első helyen megjelölt középiskolákba nyertek felvételt.

  • gimnázium: 1 tanuló
  • szakközépiskola: 9 tanuló
  • szakiskola: 3 tanuló

 

Előzetes tájékoztató a tankönyvekről, melyek egységesen átvehetők Becsvölgyén az iskolában augusztus végén. (Pontos időpont majd a falvakban kihelyezett plakátokon!) Tankönyvcsomagok ára (igények alapján eltérő lehet):

 

1. osztály

12020 Ft 

2. osztály

9850 Ft 

3. osztály

14700 Ft 

4. osztály

12880 Ft 

5. osztály

14010 Ft

6. osztály

17300 Ft

7. osztály

17590 Ft

8. osztály

17330 Ft

 

Taneszköz szükséglet:

TANTÁRGY

5. osztály

6. osztály

7. osztály

8. osztály

magyar

nyelv

2 db 21-32 sz. vagy 81-32. sz. vonalas füzet

(esetleg spirál)

2 db 21-32 sz. vagy 81-32. sz. vonalas füzet

(esetleg spirál)

2 db 21-32 sz. vagy 81-32. sz. vonalas füzet

(esetleg spirál)

vonalas spirál füzet

magyar

 irodalom

2 db 21-32 sz. vagy 81-32. sz. vonalas füzet (esetleg spirál)

1 db 81-32 sz. vonalas füzet

2 db 21-32 sz. vagy 81-32. sz. vonalas füzet

(esetleg spirál)

2 db 21-32 sz. vagy 81-32. sz. vonalas füzet

(esetleg spirál)

vonalas spirál füzet

kötelező irodalom

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Gárdonyi Géza:

Egri csillagok

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

Tamási Áron:

Ábel a rengetegben

német nyelv

1 db 21-32 sz. vonalas füzet

1 db 81-32 sz. vonalas füzet

(esetleg spirál)

1 db 81-32 sz. vonalas füzet

(esetleg spirál)

történelem

vonalas spirál füzet

matematika

négyzetrácsos 87-32 sz. füzet (lehet spirál is), sima 80-32 sz. füzet, egyenes és derékszögű vonalzó, körző, papír szögmérő

természet-ismeret

20-32 sz. sima füzet

—————

földrajz

————————-

20-32 sz. sima füzet

biológia

——————–

20-32 sz. sima füzet

fizika

——————–

—————

négyzetrácsos spirál

kémia

——————–

—————

négyzetrácsos spirál

ének

36-16 sz. hangjegy füzet

21-32 sz. vonalas füzet

36-16 sz. hangjegy füzet

technika

20-32 sz. sima füzet

rajz

festék (tempera ajánlott, hatos készlet elég) 1 db vékony  és 1 db vastag ecset, bármilyen sima lapú füzet, grafitceruzák: HB, 2B, 4B; zsírkréta; rajzlap: félfamentes 30 db, famentes 15 db; olló, ragasztó, színes papír készlet, rajztábla, mappa a rajzoknak

informatika

——————-

bármilyen

tavalyi

             

 

Jó szünidőt, kellemes pihenést kíván az iskola minden dolgozója! Összeállította: Berke Andrea        Fotó: Oroszné Erdei Rita

Alsó tagozat

 

  • Június 6- 7- 8-án fantasztikus három napot töltött iskolánk minden tanulója Fonyódligeten. A 4 ágyas szobákban nagyon jól érezték magukat a gyerekek. A programok között szerepelt hajózás a Katamaránon, valamint városnéző kisvonaton való utazás. Természetesen a fürdés sem maradhatott el, hiszen nagyon jó idő köszöntött ránk.
  • Jún. 14-én az alsósok megtartották hagyományos „Megyünk – maradunk” lány és fiú focimérkőzéseiket. Mindkét csoportban a volt 4. osztályosok remekeltek, de ez így van jól!
  • Jún. 15-én a nyolcadik osztályosok „bolond ballagással” köszöntek el az alsó tagozattól, ahol annak idején Zsuzsa nénitől tanultak meg írni, olvasni, számolni. Meghatottan búcsúztunk egykori tanítványainktól, sok sikert kívánva további terveikhez! Majd ezután a 4. osztályosok Suli – bulija következett, ahol sok játék, tánc mellett, a délelőtt végén sok értékes tombola talált gazdára.
  • Június 18-án a becsvölgyei iskolában búcsúztak a nyolcadikosok, valamint minden diáknak bezárult ez a tanév. Sok alsó tagozatos gyermek kapott könyvjutalmat, oklevelet, és kehidakustányi strandbelépő is szerepelt a jutalmak között.

 

 

 

Óvodai élet

 

Eseményekben gazdag június van mögöttünk.

Pár hete még az „Itt a farsang áll a bál” c. dalt énekelték lelkesen kiscsoportos lányaink, mára pedig már elbúcsúztak óvodánk legnagyobbjai is. E hónapban még vannak gyerekek, de a kis létszám miatt összevontan egyik csoportban. Nincsenek foglalkozások, a játéké a fő szerep. A csoportszobai és udvari játékok nem különülnek el élesen egymástól, hisz ki lehet pakolni és kint is tudnak babázni, rajzolni, mesekönyvet nézegetni stb. a gyerekek. Legkedveltebb tevékenységük a motorozás, motorverseny. A gyermeknapra kapott 8 új motorral teljessé vált motorparkunk.

 

Június hónap történései dióhéjban:

 

–         Június 3. Tanévzáró ünnepély és a nagycsoportosok ballagása.

Elköszöntünk azoktól az Sz K tagoktól, akiknek gyermekei ősztől iskolások lesznek. Ajándékban részesült Szabó Zsófia, akinek gyönyörű rajzaival több rajzversenyre is beneveztünk, és egyik alkotásával a Pákán meghirdetett gyermek rajzversenyen 2. helyezést ért el.

 

–         Június 10.    Délelőtt gyermeknapi rendezvények:

                             Lengyák István irányításával ollóvágta.

Versenyjátékok sok nyereménnyel.

Fagylaltozás.

Az új udvari játékok felszentelése.

 

Délután családi piknik az óvoda udvarán:

Rosta Géza előadóművész gyermekdalai.

Gyermek karaoki.

Az üst pincepörkölt elfogyasztása./ Köszönet Pais Jánosnénak, Horváth Bélának és nejének/.

Ugráló vár.

Este tábortűz.

–         Június 14.  Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet.

–         Június 18.  Óvodás bál a becsvölgyei Faluházban./ Köszönet minden segítő szülőnek, résztvevő fiatalnak és Éder Gábor zenésznek, aki ingyen vállalta a zenélést./ 

–         Június 21.   Az óvoda dolgozói festettek. Udvari játékok deszkái és a kisház.

–         Június 22.   Elkészült az óvoda IPR önértékelése.

–         Június 27.    Az óvoda dolgozói, a Szegi Suli tanévzáró értekezletén vettek részt.

–         Június 28.    Ismét festés.

 

Gyermekeink vízfürdőzésének kielégítésére egy 3 m átmérőjű medencét vásároltunk.

 

Az óvodás bál sikerének köszönhetően és pályázati pénzből 8 új gyermekasztalt készíttetünk a nyár folyamán.

 

Az önkormányzatok sikerrel pályáztak óvodánk teljes nyílászáró cseréjére és a fűtés korszerűsítésére, melyet 2012. május végéig kell befejezni.

Az óvoda dolgozói és óvodásai nevében köszönetünket fejezzük ki Bodó Jánosnak, aki udvari játékaink elkorhadt deszkáinak fa anyagát biztosította számunkra, és köszönjük Geráth Sándornak, hogy mindezt méretre vágta és lecsiszolta.

                                                                       Geráth Györgyné

 

GYEREKOLDAL

 

Veszélyek a szabadban

 

A ragadozó kullancsok

 

A kullancsok magas fűben, a folyópartokhoz közeli területeken, páradúsabb helyeken tanyáznak. Ha találsz magadon egy pici feketés-barnás vérszívót, kérd felnőtt segítségét az eltávolításához! Ne használj krémet vagy olajat, mert a kullancs éppen ezek hatására öklendezi ki a béltartalmát, ami fertőzhet! Egy hegyes csipesszel ragadjátok meg a lehető legközelebb a bőrödhöz és húzzátok ki! A kullancs emberre veszélyes fertőzéseket terjeszt. A Lyme – kór, a vírusos agyvelőgyulladás tünetei a vándorló bőrpír, az izomfájdalom, de felléphet magas láz, fejfájás és látászavar. Az időben beadott védőoltás csökkenti a szövődmények kialakulását.

A parlagfű

Ma már minden negyedik ember allergiás rá! Sajnos bármikor, bárkinél kialakulhat. A virágpor az, amitől köhög, prüszköl és könnyezik, aki allergiás rá. Esőben és eső után kicsit jobban érzik magukat, akik érzékenyek , mer akkor nem száll a virágpor.

Tudatosan irtani kell ezeket a növényeket!

A napozás veszélyei

Ha az erős nyári napról leégsz, kipirosodik a bőröd, lehámlik, ami fájdalmas, csúnya, ráadásul a bőr öregedéséhez vezet. Akármilyen is a bőröd, jobb az óvatosság! Használj naptejet! A napozás utáni készítmények hűsítő hatásúak és megnyugtatják a bőrt.

Összeállította: Kustánné Kiss Zsuzsa

 

REJTVÉNY GYEREKEKNEK

 

Kedves Gyerekek!

 

A nyári szünet beköszöntésével úgy gondoltam, hogy egy nagyon könnyű rejtvényt adok fel! A betűhalmazban 9 gyümölcs neve bújt el, amit vízszintesen, függőlegesen, átlósan tudtok megkeresni (akár visszafelé olvasva is!).

 

Kellemes időtöltést a nyárra, jó megfejtést kíván Zsuzsa néni!

 

V

P

R

E

D

E

Z

S

T

M

A

V

L

I

Z

S

E

P

E

R

C

A

E

Z

A

R

U

G

M

R

B

Ő

N

E

I

Ó

G

T

R

L

L

P

C

E

S

Y

L

Ő

Á

A

M

L

A

D

V

K

M

I

L

Z

I

B

I

R

Megfejtés:

Kedves Gyerekek!

 

A megfejtéseket a Könyvtárban, vagy a Polgármesteri Hivatalban adhatjátok le július 20-ig. A májusi újságban megjelent rejtvény megfejtői közül sorsolással választottuk ki a három nyertest: Mátyás Regina, Srágli Patrik és Takács Ádám.

 

Gratulálunk! Nyereményeteket a Polgármesteri Hivatalban vehetitek át!

 

  

Elköszönünk

 

Kedves Petra, Vivi és Vilcsi!

 

,, Csendre int az élet minket

Egy álom lassan elgurult.

Mégis nem hisszük, hogy végleg

Nem látunk titeket

Minket összeköt a múlt.”

 

Szomorúak voltunk mikor megtudtuk, hogy elmentek és azok vagyunk most is. Hiányozni fogtok nekünk. Sok emlék megmarad bennünk, amit nem fogunk elfelejteni. Ezek közül megemlítünk párat.

Már nem is nagyon emlékszünk a kezdetre, hogyan ismerkedtünk meg és lettünk ilyen jóba. Mára már barátunkká váltatok, hiszen sok dolog történt, amit együtt tettünk és soha nem fogunk elfelejteni.

Ilyen a 2010-es sporttábor, ami nem csupán a sportról szólt, de mi akkor is nagyon jól éreztük magunkat, és párszor még biztosan megemlegetjük. Nem felejtjük el mikor a táborban anyának szólíthattunk, hiszen anyánk helyett anyánk voltál. Meg azokat az izgalmas röpiket és éjszakákat. Ricsi nem felejti, hogy megtanítottad mosogatni. Vivi! Nem felejtettük el mikor biciklizni voltunk és a Kislengyeli parton elestél Patrik pedig keresztül ment rajtad.

Petra! Ha bajban voltunk bátran fordulhattunk hozzád, hiszen mindig kaptunk tanácsot és segítséget családi, szerelmi, de legfőképp baráti veszekedéseinkhez. Ezek közül megemlítenénk párat. Dominika és Zsófi veszekedése, ami egy tánc próbán derült ki. Amikor Patrícia megharagudott Péterre. Mikor Valériót elküldtük a tánc próbáról. És a többi kisebb nagyobb veszekedést. Ne haragudj ránk.

Vilcsi! Fülünkben cseng selypes beszéded. Vivi és Vilcsi! Nem felejtjük el a ,,nyávogásaitokat”, meg amikor a fiúk piszkáltak benneteket.

Nem felejtjük azokat a jókedvű, bár néha kicsit kemény hastánc próbákat. Mennyire féltünk a fellépésektől, de főként az esőtől, ami a Göcsej Ringen, egy majálison volt. Mennyit készültünk, körmöket csináltattunk, sminkeltünk, de végül nagyon jól sikerült. Második fellépés öregek napján történt ez még jobban sikerült. Reméljük falunapon is előadhatjuk veled, a közösen megtanult táncokat.

És nagyon köszönjük azt a szombati finom ebédet, ami viccből lett. Na meg az a sok rágó amit adtál nekünk, hát köszönjük.

Nem tudjuk elmondani, mennyire örülünk, hogy megismerhettünk titeket, és mennyire rossz búcsút venni tőletek. Mi azt gondoljuk, hogy nagy hálával tartozunk nektek. Reméljük, még sokat találkozunk és beszélgetünk, ha máshogy nem is, akkor majd hívunk telefonon, de azért ha van időtök, gyertek el még Kustánszegre meglátogatni minket. Még egy ilyen második anyánk nem lesz, az biztos. Nagyon köszönünk nektek mindent, és kívánunk nektek szép-boldog életet!      

 

„Könyvtáros gyerekek”

                                                                      

 

 A szerkesztőség tagjai: Geráth Györgyné, Kustánné Kiss Zsuzsanna, Török Virág, Simon Miklósné, Kovács Szilvia

     Felelős kiadó: Bécs Tiborné polgármester